20 jaar gehuwd of babyborrel of ...

Concept: Geef ons een uitdaging en wij gaan het leukste feest voor u organiseren. Van babyborrel tot 20 jaar huwelijk, van house-warmings party tot pensioenfeest, van begrafenisreceptie tot echtscheidingsfeest. U kan het zo zot niet bedenken of Da Vinci Events kan het perfect uitvoeren.